1. Regulamin Sklepu Internetowego www.mptprzyczepy.pl określa wzajemne zobowiązania stron, zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów oferowanych przez sklep internetowy

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę MPT Przyczepy z siedzibą w Świdniku Dużym Drugim 73A 20-258 Lublin

Numer NIP 7123164518 Numer REGON 361551401

mBank: 04 1140 2004 0000 3802 4883 7394

Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest równoznaczne z zapoznaniem się Kupującego z treścią regulaminu oraz jego akceptacją.

 

WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.mptprzyczepy.pl

Każde z zamówień w naszym sklepie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone poprzez wiadomość email, lub telefonicznie.

Czas realizacji Zamówienia zależy od rodzaju zamówionego towaru, gabarytu oraz aktualnej dostępności.

Z racji prowadzenia sprzedaży w innych mediach, liczba dostępnych sztuk w magazynie może się różnić od aktualnego stanu.  

 

PŁATNOŚCI

 

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (23%)

Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu w postaci paragonu, lub faktury VAT

Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

Dostępne formy płatności:

1. Osobiście w siedzibie firmy

2. Przelew na konto bankowe

3. W przypadku dowozu przyczepy pod adres klienta wymagana jest zaliczka w postaci 10% ceny zamówienia.

Zaliczkę należy wpłacić na konto bankowe a w tytule wpisać dane do Fv, model przyczepy oraz tel. kontaktowy.

Zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy sprzedawcy, lub po otrzymaniu potwierdzenia przelewu.

4. Płatność kartą kredytową przez Internet w trakcie składania zamówienia. Zamówienia opłacone kartą kredytową są realizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta

MPT Mateusz Papuga

mBank: 04 1140 2004 0000 3802 4883 7394

 

DOSTAWA

 

Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

Towary można odebrać:

1. Osobiście w siedzibie firmy uzgadniając wcześniej termin odbioru.

2. Mogą być dostarczane do klienta za pośrednictwem różnych firm kurierskich.

3. W przypadku przyczep można zamówić dostawę pod wskazany adres na terenie całej Polski.

Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki oraz aktualnej dostępności - dostawy podczas składania zamówienia.

Koszty dostawy ponosi Kupujący.

Cennik przesyłek kurierskich:

Przesyłka bez pobrania do 19 kg - 19 zł

Przesyłka za pobraniem do 19 kg - 25 zł

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. W takim przypadku należy złożyć sprzedawcy na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Nie ma możliwości zwrotu towaru bez dowodu zakupu, z widocznymi śladami użytkowania lub uszkodzonego, po upływie terminu określonego w punkcie 1.

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu na konto bankowe wskazane przez Kupującego, lub gotówką bezpośrednio do Kupującego

Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

 

REKLAMACJE

 

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru oraz wypełnienie i odesłanie formularza reklamacyjnego.

Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej są publikowane dla celów informacyjnych i reklamowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i sposób wykorzystania.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

Zdjęcia towarów umieszczone w sklepie mają jedynie charakter poglądowy.

Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2015r.